KNJIGA TROJSTVO

U donjoj knjizi se svi citati od Ellen White nalaze paralelno i na engleskom jeziku.

Prva Zapovest ILI Trojstvo Goran Šušljić DOWNLOAD Knjiga – 333 stranice – prvih 65 stranica predstavljaju Résumé najvažnijih detalja iz cele knjige DOWNLOAD PDF

Prva Zapovest ILI Trojstvo – Résumé Goran Šušljić Skripta – 65 stranica – dokazi najvažnijih tačaka stare istine DOWNLOAD PDF

Erstes Gebot ODER die Dreieinigkeit Goran Šušljić  Buch – 356 Seiten – die ersten 73 Seiten sind ein Résumé der wichtigsten Details aus dem ganzen Buch DOWNLOAD PDF

First Commandment OR The Trinity Goran Šušljić English + Srpsko-Hrvatski Book – 68 Pages – First 30 Chapter translated into English + (complete) latest version in Serbo-Croatian language (294 pages) DOWNLOAD PDF

Adventism – First Commandment OR Trinity  English + Deutsch Goran Šušljić Book 68 Pages  –  First 30 Chapter translated into English +  complete latest version in German language (356 pages) DOWNLOAD PDF

Ova stranica i gornja knjiga sadrže, pored dokaza šta je po Bibliji i Ellen White Trojstvo, isto tako i druga područja stare pregažene istine.

Ovde se ne nalaze nove nauke, već samo dokazi, šta je sve do 1931. godine bilo oficijelno učenje Adventista-Sedmog-Dana, kao i usporedba sa današnjim verovanjem