PREDAVANJA

Goran Šušljić – Da li je nauka o Trojstvu zaista bila deo naše vere za vreme Ellen White? Zašto je pitanje Trojstva toliko važno? Zato što ovo područje direktno dotiče pitanje da li držimo prvu zapovest! U mojim predavanjima (ispod ovog teksta) između ostalog stoje i dokazi, zašto čak ni sporni citati u kombinaciji sa Biblijom i ostatkom spisa od Ellen White ne dokazuju Trojstvo.

Čak i biblijski stihovi kada su istrgnuti, izolovani i praćeni pogrešnim tumačenjem služe palim crkvama kao dokazi npr. zagrobnog života! U međuvremenu sam prikupio i jasne dokaze o falsifikatima citata od Ellen White, koji stoje u knjizi: Adventisti – Prva Zapovest ILI Trojstvo  ali se ne nalaze u donjim predavanjima koja su snimljena ranije.

Lothar Mueller – Propovednik – Interview – Istorija adventističke nauke o Trojstvu

Dustin Butler – 1888 – The God we worship

Dustin Butler – Are You confused about the Holy Spirit?

Ellen White i dr Kellog

Kratka Ilustracija Trojstva

Nader Mansour

Danny Vierra + June (Moss) Rieck – Napadi na poslednju Božju crkvu pred Isusov dolazak – Infiltracija Jezuita – Dr LeRoy Froom

Aleksandar Petrović – Dr Froom je bio mason i jezuita

Nick Ionashku – Froomism

Verne Bates – Jasni dokazi promene tekstova od Ellen White 1:

Verne Bates – Jasni dokazi promene tekstova od Ellen White 2:

Miomir Slankamenac – Iskustvo sa Bogom:

Nehemia Gordon (jevrejski teolog) – Jedino pravo Božje ime je Jehovah a ne Jahve:

Nijedan hrišćanski teolog ili jevrejski sveštenik nije danas u mogućnosti da ime JHVH ispravno pročita jer u jevrejskom jeziku ne postoje međuslova, a originalna forma je zaboravljena, zato što su zavedeni sveštenici izdali zabranu da se Božje ime izgovara. To se nije desilo slučajno, jer je Sotona i na taj način napao Boga i Njegov autoritet i pravo Božje ime učinio nerazumljivim i neprepoznatljivim. U sledećem koraku je Božje ime zamenio svojim imenom JAHWE, koje u stvari potiče iz paganskih krugova od imena JOUWE = “Bog” Jupiter – Lucifer.

Bog je u Otkrivenju najavio, da će poslednja generacija Njegovog naroda odbaciti svaku lažnu nauku i greh, i u okviru toga je preko Svog proroka Ellen White objavio Svoje pravo ime! A ono glasi JEHOVAH a ne Jahve! Ime Jahve je u adventističkim krugovima prodrlo tek nakon smrti Ellen White, zajedno sa Trojstvom i drugim otpadnim naukama.

Ellen White je zajedno sa pionirima koristila samo pravo Božje ime:

  • „Kao JEHOVAH, vrhovni Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje Samog Sebe.” {Ellen White: 9MR, p. 122.3, 1903} “As JEHOVAH, the supreme Ruler, God could not personally communicate with sinful men, but He so loved the world that He sent Jesus to our world as a revelation of Himself.”
  • Mi ne poričemo Hristovo Božanstvo….Mi verujemo da je On Božanska Osoba i Kome se obratio JEHOVAH rečima: “Da načinimo čoveka”. On je bio sa Ocem pre nego što je svet postao….Mi NEMAMO toliko SIMPATIJE prema Unitarijancima koji poriču Božanstvo Hrista, NITI PREMA TRINITARIJANCIMA koji drže Sina kao večnog Oca, i koji govore tako mistično o TROJEDINOM BOGU.“ {James White: Review and Herald, 6. June, 1871, 196, Tekst: Western Tour} “We believe Him to be the divine person addressed by JEHOVAH in the words, ” Let us make man.” He was with the Father before the world was. [..] We have not as much sympathy with Unitarians that deny the divinity of Christ, as with Trinitarians who hold that the Son is the eternal Father, and talk so mistily about the three-one God. Give the Master all that divinity with which the holy Scriptures clothe him.“ {http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf}

Zašto u imenu JEHOVAH stoji H kao poslednje slovo? Zato što je H poslednje slovo i u skraćenom imenu JHVH. Isto tako i slovo W ne postoji u jevrejskom jeziku. Zato forma JHWH tj. Jehowah nije ispravna, nego samo JHVH tj. Jehovah.