MUZIKA KOJA SLAVI BOGA

Opasna muzika i NLP hipnoza u crkvi – Goran Šušljić 3 stranice PDF DOWNLOAD

Dole stoji kao primer jedna moderna forma muzike, koja (uprkos tome) zaista slavi Boga Oca i Njegovog Sina Isusa, bez bubnjeva, ritma ili harizmatičkih aspekata (Sve pesme u nastavku svakog videa dolaze automatski od strane YouTube i zato nisu deo ove preporuke):

Anja Schraal:

Derrol Sawyer:

Isto tako i određene vrste klasične muzike kao npr. od Johann Sebastian Bach ili Händel predstavljaju duboku slavu našem Bogu i Njegovom Sinu Isusu! Sa druge strane postoje i mnoga dela klasične muzike koja slave drugu stranu i vrše negativan uticaj na um.

Georg Friedrich Händel:

Johann Sebastian Bach: